Tin hot

Cách cứu boot một số SS Android bằng Sd card

Cách cứu boot một số SS Android bằng Sd card

1)DOWNLOAD FILE Này
2)Giải nén ra DESKTOP
3. Kiếm cái thẻ 2G hoặc lớn hơn đút vào đầu đọc thẻ dắt vào cổng usb PC/Laptop
4)Mở file Diskdump2.exe
5)Chọn GENERIC STORAGE DEVICE
[IMG]
6)Một cửa sổ mới xuất hiện
7)Chọn (4) WRITEBYSCRIPTS 
[IMG]
8)Đợi… cho đến khi hoàn thành
như hình dưới là xong.. ta đươc 1 thẻ boot cho samsung

[IMG]
Vào việc cứu boot:
1. Dắt thẻ cứu boot vào máy
2. Dắt cáp RJ45 C3303k vào phone đầu kia dắt vào cái box nào đó cũng được
3. Lắp pin và chờ phone tự repair boot .

 

FINISH

Scroll