Tin hot

Share baseband Sky pantech A760 A770

Share baseband Sky A760 A770

sky a760 gia re4
sky a760

 

Đây là baseband từ rom gốc mới nhất của 2 dòng máy sky a760 và sky a770

Nếu bình thường thì không cần, tuy nhiên nếu máy bác mất baseband thì sẽ bị mất sóng, vào sẽ giật và đứng 1 tí. 

  1. cần phải chạy lại recovery.
  2. hoặc format nhầm fotamodem thì cũng bị mất baseband.
  3. Hoặc nếu muốn lên baseband thì cũng up.
  4. Nếu máy ổn định thì thật sự kô cần
  5. nếu  up baseband của sky a760 thì sau này muốn up ROM gốc dạng BINX thì phải up baseband về lại sky a770k đã, nếu kô thì khi up nó nhận máy bác là  sky a760 luôn.
  6. Máy đang chạy rom sky a770 muốn up về rom sky a760 hoặc ngược lại.

baseband Sky A760:

  • baseband 228: 

 –  LINK TẢI TẠI ĐÂY

–   lINK DỰ PHÒNG

  • baseband 318 (JB):

 – LINK TẢI TẠI ĐÂY

baseband Sky A770:

  • baseband 223: 

–  LINK TẢI TẠI ĐÂY

–   lINK DỰ PHÒNG

 

  • baseband 317 (JB):

 – LINK TẢI TẠI ĐÂY 

Các bạn có thể xem thêm thủ thuật và cách up rom tại đây

Scroll